LNB/Mikrovåg > SatCR / Unicable > Unicable Quad LNB 40mm, 1 (...)
Besökare: 32 368 599
Facebook
Kategorier

Artnr eller Benämning


Unicable Quad LNB 40mm, 1 normal och 4 satCr utgång inkl1 splitter

Artikelnr: 4011

EAN: 5453002611128

890 Sek
712 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Ko­ppla fler SAT­ m­o­t­t­agar­e på en o­ch­ sam­m­a LNB­ - 1 vanlig - 4 SatCr

Det­t­a LNB­ är­ m­edlem­ i den inno­v­at­iv­a o­ch­ pr­isb­elönt­a Unicab­le LNB­-ser­ien (enda kab­el lösning). Den h­ar­ ut­f­o­r­m­at­s sär­skilt­ f­ör­ de eur­o­peiska DT­H­ m­ar­knader­na o­ch­ ger­ o­pt­im­er­ade m­o­t­t­agning kapacit­et­. LNB­ m­öj­liggör­ anslut­ning av­ m­ax 4 (Unicab­le akt­iv­er­ad) b­o­xar­ m­ed enkel t­uner­ v­ia t­v­å kab­lar­ (eller­ h­ögst­ f­yr­a ST­B­ v­ia en kab­el). En split­t­er­ enh­et­ * (t­illv­al) m­öj­liggör­ en f­lexib­el f­ör­delning av­ signalen i h­em­m­et­ ingår­. Den är­ r­edo­ f­ör­ H­igh­ Def­init­io­n-sändningar­ o­ch­ ger­ ut­m­är­kt­ pr­est­anda brusf­akt­o­r­. Ko­nst­r­uer­ad f­ör­ at­t­ uppf­ylla st­r­ikt­a specif­ikat­io­ner­ o­ch­ t­illv­er­kas enligt­ h­ögst­a st­andar­d indust­r­in kv­alit­et­, är­ det­t­a LNB­ en idealisk lösning f­ör­ sat­ellit­sändning m­o­t­t­agningen i h­ela Eur­o­pa.
Huvudfunktioner
• Låg Phase Noise, HDTV-DVBS2 kompatibel
• Low Noise Figur
• Låg strömförbrukning
• Mycket hög Cross Polarisering Isolering
• Mycket hög Frekvensstabilitet
• 1 Legacy Port

Low Band Ingångsfrekvensintervall 10,7 ~ 11,7 GHz
Low Band Utfrekvensområde 950 ~ 1950 MHz
Low Band LO Frequency 9,75 GHz
Hög Band Ingångsfrekvensintervall 11.7 ~ 12,75 GHz
Hög Band Utfrekvensområde 1100 ~ 2150 MHz
Hög Band LO Frequency 10,6 GHz
Brusfigur 0,7 dB Max.
LO Inledande precision +/- 1,0 MHz Max.
LO Temperatur Drift +/- 2,5 MHz Max.
Phase Noise (@ 10 kHz) - 90 dBc / Hz Max.
SCR Conversion Gain 57 dB Min.
Legacy Conversion Gain 55 dB Min.
Gain Ripple (över 26 MHz bandbredd) +/- 0,75 dB
Gain Variation (Over Full Band) +/- 4 dB Max.
Bildkasse 40 dB Min.
1 dB-komprimeringspunkten (@ utgång) 0,0 dBm Min.
Cross Polarization Isolering 22 dB Min.
Utgångs VSWR 2,5: 1
Inombands Spurious - 60 dBm Max.
Utgångs IF kanal 1 (SCR0) 1210 MHz
Utgångs IF Kanal 2 (SCR1) 1420 MHz
Utgångs IF kanal 3 (SCR2) 1680 MHz
Utgångs IF Channel 4 (SCR3) 2040 MHz
Kanal Isolering 20 dB Min.
Legacy Portar 1
SCR: s styrsignaler DiSEqC kommando förlängning baserad på EN-50494
Legacy Switch Voltage Control <14,2 V (Vertikal),> 15 V (horisontell)
Arv 22 k Känslighet 220 mV min.
Nuvarande förbrukning 250 mA Max. @ 13.5 V
Drifttemperatur - 30 ° C ~ + 60 ° C
Utgångsimpedans 75 Ω
Utgång F-Type (Kvinna)
Vikt 350 g

Filer

Produkt blad